Direk yükle
 
HUKUK ANABİLİM DALI

 

1. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Hukuka Giriş 8
 2 Hukuk Tarihi 8
 3 Hukuk Sosyolojisi 8
 4

Seçmeli Üniversite Dersi

6

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Medeni Hukuk 6
 2 Ceza Hukuku 6
 3 Anayasa Hukuku 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Siyasi Sistemler /
  Hitabet ve Kamuoyu /
 5 Seçmeli Üniversite Dersi 6

 

 

 

3. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 İdare Hukuku 6
 2 Ticaret Hukuku 6
 3 Ceza Usul Hukuku 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
 5 Seçmeli Alan Dersi 6
  Şirketler Hukuku /
  Aile ve Veraset Hukuku /
  Kriminoloji /
  Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi /
4. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Borçlar Hukuku 6
 2 İş Hukuku 6
 3 Roma Hukuku 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
 5 Seçmeli Alan Dersi 6
  Mali Hukuk /
  Mülkiyet Hukuku /
  AB Hukuku /
  Çocuk Ceza Hukuku /

 

 

5. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Uluslararası Hukuk Esasları 6
 2 Uluslararası Özel Hukuk 6
 3 İnsan Hakları 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Dış Politika /
  Meslek Etiği Esasları /
 5 Seçmeli Üniversite Dersi 6

 

 

6. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Uluslararası Ceza Hukuku 8
 2 Medya Hukuku 8
 3 Medeni Usul Hukuku Esasları 8
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
  Ekonomi /
  Siyaset Bilimine Giriş /

 

 

 

 

7. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Uluslararası Kamu Hukuku 6
 2 Uluslararası Ticaret Hukuku 6
 3 Uluslararası Örgütler 6
 4 Seçmeli Alan Dersi 6
 5 Seçmeli Alan Dersi 6
  İcra ve İflas Hukuku /
  Miras Hukuku /
  Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku /
  Yargı Teşkilatı /
8. Yarıyıl
 No  Ders Adı  AKTS
 1 Seçmeli Alan Dersi 6
 2 Seçmeli Alan Dersi 6
  Emlak Hukuku /
  Uygulamalı Ceza Hukuku /
  Uluslararası Kuruluşlar ve Mahkemeler /
  Penoloji /
 3 Seçmeli Üniversite Dersi 6
 4 Pratik / Uygulama 6
 5 Bitirme Ödevi 8

Etiket:

Akademik İşbirliklerimiz